Tillsyn i hemmet

Tillsyn i hemmet gör dig trygg dygnet runt. På natten utförs tillsynerna digitalt på ett tryggt, säkert och enkelt sätt.

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. Genom tillsyn kan du känna dig trygg i hemmet dygnet runt.

tillsyn kamera

Kameratillsyn på natten

På natten utför hemtjänstpersonalen tillsynen via en kamera för att inte störa, och kanske oroa, personer som vilar eller sover.

Hur fungerar det?

Tillsynen sker enligt överenskommelse, tack vare att de görs digitalt kan vi utföra tillsynerna med tätare intervall. Vid tillfällen då det av någon anledning inte går att få fram en bild via kameran görs i stället ett personligt besök.

Kameran är bara aktiv när tillsynen utförs, den är ljudlös och fungerar i fullständigt mörker. När tillsyn görs blinkar en liten lampa. Inget ljud-, bild- eller filmmaterial spelas in och lagras. Tillsynen görs enbart av behörig personal.

Ansökan om tillsyn

Ansök via blanketten här på vår hemsida eller vänd dig till en biståndshandläggare. Vi hjälper dig att installera kameran och informerar om hur den fungerar.

Blankett för ansökan om bistånd enligt SoL. Länk till annan webbplats.

Blankett för uppsägning av insatser enligt SoL och/eller LSS . Länk till annan webbplats.

Så här går det till från ansökan till beslut Länk till annan webbplats.

Den enskilde måste själv ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Den enskilde kan ta hjälp av en anhörig för att kontakta biståndshandläggare eller att fylla i en skriftlig ansökan.

Kontakt

Enheten äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se

Senast publicerad