Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Drogförebyggande

Mjölby kommun samordnar ett strategiskt långsiktigt drogförebyggande arbete inom ANDT.

Drogförebyggande arbete innebär insatser mot skador orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak – vi kallar det ANDT. Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna ANDT-arbetet.  

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Kommunen har tagit fram en ANDT-strategi för att ange riktningen i kommunens arbete mot ANDT och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Strategin följer de nationella målen.

Handlingsplan

Utifrån ANDT-strategin har kommunen tagit fram en konkret handlingsplan som ska vägleda förvaltningar och verksamheter i ANDT-arbetet. Handlingsplanen bygger på de mål som definierats i kommunens ANDT-strategi.

Den nationella strategin mot ANDTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölby kommuns ANDT-strategiPDF

Mjölby kommuns handlingsplanPDF

Kontakt

ANDT-samordnare

Säkerhetssamordnare Roger Max
Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se