Sorg och dödsfall

Sorg kan vi­sa sig på många sätt men  är all­tid en na­tur­lig re­ak­tion på för­lust. Ju yng­re man är desto mind­re egen er­fa­ren­het har man för att för­stå bå­de sin sorg och dö­den. Barn och unga be­hö­ver där­för myc­ket stöd och om­tan­ke när nå­gon som står nä­ra dör.

Att mista en familjemedlem eller nära vän är ofta en av livets mest omvälvande händelser. Man är ofta helt oförberedd på vad som kommer att hända den närmaste tiden.

Barn och unga

Är du ung och vill få hjälp att hantera känslorna, vänd dig till:

Elevhälsan/resursenheten

Ungdomshälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (13-25 år)

Vårdcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn mellan 0-5 år vänder du dig i första hand till BVClänk till annan webbplats.

Förbarn mellan cirka 6 och 12 år finns barnhälsan i Mjölbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Är barnet äldre kontakta vårdcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också vända dig elevhälsan vid barnets skola.

Vuxna

Vuxna som behöver hjälp och stöd kontaktar i första hand vårdcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård i Östergötland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ring 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation.

Till SOS-alarmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om kriser och sorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

117om dödsfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Psykiatrisk akutmottagning

1177

Till BUP barn och ungdomspsykiatri

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kommunens anmälningstelefon

0142-852 21

Om du behandlas illa av till exempel dina föräldrar. Öppet vardagar klockan 8-16.
Stängt klockan 12-13.

Kommunens barn- och ungdomsrådgivning 

Telefon: 0142-36 62 00 (vardagar)

Hjälplinjen

Telefon: 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller är i en svår livssituation.

Barnens hjälptelefon

Telefon: 116 111

Till Bris
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bris vuxentelefon

Telefon: 077-150 50 50

Ungdomshälsan i Mjölbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningen på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset, jourhavande kompislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koll på soc

Koll på soc ger information om barns rättigheter och möjligheter i socialtjänsten.
Koll på soc
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen 

Telefon: 020-50 50 50

För dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.
Kvinnofridslinjen
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren 

Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren ger stöd till dig om utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.
Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster