Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Omsorg och hjälp

Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp för att underlätta vardagen. Stödet kan behövas akut, under en kortare period eller en längre tid. Vi utgår ifrån dina behov och tillsammans kommer vi fram till vilket stöd just du eller ni behöver.