Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig till gymnasieskolans nationella program erbjuds du fyra olika introduktionsprogram.

Programinriktat val: Den här utbildningen är kopplad till ett nationellt program. När du har uppnått behörighet kan du bli antagen till programmet.

Individuellt alternativ: Din studieplan utformas efter dina behov. Du kan läsa ämnen från grundskolan eller gymnasiet. Du kan också göra andra studier eller aktiviteter som är bra för din utveckling.

Språkintroduktion: Utbildningen riktar sig till dig som är nybörjare i det svenska språket. Utbildningen förbereder dig för studier på ett nationellt program eller annat introduktionsprogram.

Yrkesintroduktion: Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Det kan ingå arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik.

Kontakt

Rektor introduktionsprogrammen

Fredrik Einvall

Telefon: 010-234 53 40

fredrik.einvall@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare

Catharina Lööf

Telefon: 010-234 53 17

catharina.loof@mjolby.se

Senast publicerad