Elavbrott, Styrel

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Hos Elmyndigheten hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Mer information på elmyndigheten.se

Varje kilowattimme räknas Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om energiläget Länk till annan webbplats.

Kommunens energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av kommunen. Du kan till exempel få energispartips för hemmet. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten och riktar sig till hushåll, företag och föreningar.

Energi- och klimatrådgivning


Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.

För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare, därför finns en organisation som kallas Styrel. Styrel bygger på en länsvis sammanställd bild av samhällsviktig verksamhet och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist. Därför är det viktigt att ha beredskap för att klara familjens grundbehov i minst en vecka.

Styrel, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Förbered dig för kris (MSB) Länk till annan webbplats.

I Mjölby kommun är det Mjölby Svartådalen Energi Aktiebolag (MSE) som sköter el-nätet
Telefon kontorstid: 0142 - 855 00
Telefon, övrig tid: SOS-alarm 011-14 96 53

MSE:s felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad