Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka
65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. 

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

På skyddsrumskartan kan du söka rätt på vart ditt närmaste skyddsrum ligger.

Skyddsrumskarta, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Tillförordnad säkerhetschef

Charlotte Hallin
Telefon: 010-234 59 09

charlotte.hallin@mjolby.se

Senast publicerad