Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

KUNGSHÖGASKOLAN

Välkommen till Kungshögaskolan

På Kungshögaskolan vill vi att våra elever blir väl förberedda för vidare studier eller arbetslivet. Som elev ska du ha möjlighet att utvecklas så långt som möjlig i dina ämneskunskaper och växa som person. Skolan är en mötesplats där eleverna får användning av sina olika bakgrunder, livserfarenheter och kunskaper. Här finns outtömliga möjligheter att lära av varandra!

Kunskap i fokus

Kunskapen är i fokus, men den utvecklas genom du provar dina tankar och idéer tillsammans med lärare och kamrater. Du som elev har möjlighet att välja ett antal kurser, för att forma din utbildning efter vad som intresserar dig!

Trygghet och trivsel

En förutsättning för att lyckas med sina gymnasiestudier är att man känner sig trygg och att man som elev blir sedd. Det är något som vi ständigt jobbar med. Eleverna ger skolans trygghet och trivsel högt betyg i elevenkäten.

Internationalisering

Vi är en skola som jobbar med internationalisering både teoretiskt i klassrummen men också genom att resa till andra länder på studiebesök, i projekt eller praktik. Tidigare elever har bland annat rest till Belgien, Tyskland, Slovakien, Spanien och Bosnien.

Om skolan

Kungshögaskolan ingår i Mjölby gymnasium och har cirka 400 elever och runt 55 anställda. På skolan finns barn- och fritidsprogrammet (BF), ekonomiprogrammet (EK), naturvetenskapsprogrammet (NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA), introduktionsprogrammen (IM), teknikprogrammet (TE) och vård- och omsorgsprogrammet (VO).

För skolans ledning finns två rektorer. Lärarna är organiserade i arbetslag kring programmen. På expeditionen finns en skoladministratör. Skolans elevhälsopersonal består av specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, kurator och skolsköterska. Övrig personal till stöd för utbildningen är studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarie, skolrestaurangspersonal, cafépersonal och vaktmästare.

Här kan du ladda ner ett informationshäfte om Kungshögaskolan Kungshögaskolans ABCPDF

Arbetslag Barn och Fritid, telefonnummer till arbetsrum 0142-85351

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag barn och fritid

Namn

E-post

Matilda Söder

matilda.soder@mjolby.se

Sandra Edlund

sandra.edlund@edu.mjolby.se

Sebastian Fristedt

sebastian.fristedt@edu.mjolby.se

Jimmy Israelsson

jimmy.isralesson@edu.mjolby.se

Ann Löwendahl

ann.lowendahl@mjoby.se

Marlene Stenman

marlene.stenman@edu.mjolby.se
Arbetslag Vård och Omsorg, telefonnummer till arbetsrum 0142-85341

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag vård och omsorg

Namn

E-post

Per Bodelius

per.bodelius@edu.mjolby.se

Inger Hjertstedt

inger.hjertstedt@edu.mjolby.se

Hanna Nordenhem

hanna.nordenhem@edu.mjolby.se

Mohammed Alhabib

mohammed.alhabib@edu.mjolby.se

Cecilia Tält

cecilia.talt@edu.mjolby.se


Arbetslag Språkintroduktion, telefonnummer till arbetsrum 0142-85341

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag introduktionsprogrammen

Namn

E-post

Simon Hild

simon.hild@edu.mjolby.se

Maria Lindgren

maria.lindgren@edu.mjolby.se

Ingrid Martini

ingrid.martini@edu.mjolby.se

Anders Isaksson

anders.isaksson@edu.mjolby.se

Catharina Härdelin

catharina.hardelin@edu.mjolby.se

Linda Almberg Törnqvist

linda.almberg-tornqvist@edu.mjolby.se

Alla Zozoulenko

alla.zozoulenko@edu.mjolby.se

Daniel Nilsson

daniel.nilsson@mjolby.se

Kjell Alf

kjell.alf@edu.mjolby.se

Anna Karlsson

annak.karlsson@edu.mjolby.se

Ali Hassan Ahmed

ali.ahmed@edu.mjolby.se

Daniel Ericsson

daniel.ericsson@mjolby.se

Madeleine Hasselqvist

madeleine.hasselqvist@edu.mjolby.se


Arbetslag Ekonomi, telefonnummer till arbetsrum 0142-85362

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag ekonomi

Namn

E-post

Mari Boström

mari-louise.bostrom@edu.mjolby.se

Anders Lilliedahl

anders.lilliedahl@edu.mjolby.se

Susanne Lindqvist

susanne.lindqvist@edu.mjolby.se

Lennart Nisbel

lennart.nisbel@edu.mjolby.se

Karl-Åke Skogsberg

karl-ake.skogsberg@edu.mjolby.se

Nina Appelqvist

nina.appelqvist@edu.mjolby.se


Arbetslag Natur, telefonnummer till arbetsrum 0142-85359

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag natur

Namn

E-post

Jenny Edler-Wirén

jenny.edler-wiren@edu.mjolby.se

Kristofer Lindebring

kristofer.lindebring@edu.mjolby.se

Markus Lundquist

markus.lundquist@edu.mjolby.se

Claes Undenäs

claes.undenas@edu.mjolby.se


Arbetslag Samhäll, telefonnummer till arbetsrum 0142-85361

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag samhäll

Namn

E-post

Camilla Byrsjö

camilla.byrsjo@edu.mjolby.se

Petra Holmlund

petra.holmlund@mjolby.se

Haydee Laporte

haydee.laporte@edu.mjolby.se

Per-Olof Remnesjö

per-olof.remnesjo@mjolby.se

Göran Sparrlöf

goran.sparrlof@edu.mjolby.se


Arbetslag Teknik, telefonnummer till arbetsrum 0142-85480

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag teknik

Namn

E-post

Lori Ceangailte

lori.ceangailte@edu.mjolby.se

Jan-Helge Henriksen

jan-helge.henriksen@edu.mjolby.se

Kristofer Holm

kristofer.holm@edu.mjolby.se

Anders Johnsson

anders.johnsson@edu.mjolby.se

Mårten Ling

marten.ling@edu.mjolby.se


Kontakt

Rektor för barn-och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet

Tor Ekström

Telefon: 0142-853 43

tor.ekstrom@mjolby.se


Rektor för introduktionsprogrammen, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet

Fredrik Einvall

Telefon: 0142-853 40

fredrik.einvall@mjolby.se


Skoladministratör

Camilla Eriksson

Telefon: 0142 - 850 12

camilla.eriksson@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare för nationella program

Catharina Lööf

Telefon: 0142- 853 17

catharina.loof@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen

Mittjas Hanna Edin

Telefon: 0142-856 03

SMS: +467 61 26 93 50

mittjas-hanna.edin@mjolby.se


Bibliotekarie

Sofia Eriksson
Telefon: 0142-85354

sofia.eriksson@mjolby.se


Skolkurator

Sara Karlström
Telefon: 0142-85365
sara.karlstrom@mjolby.se


Skolsköterska

Sofia Isaksson
Telefon: 0142-85353
sofia.isaksson@mjolby.se


Speciallärare

Helena Silverro
Telefon: 0142-366113
helena.silvero@mjolby.se


Specialpedagog

Helen Andersson
Telefon: 0142-85019
helenc.andersson@mjolby.se


Besöksadress: Gymnasievägen 1, Mjölby