Slam och latrin

Trekammarbrunnar och slutna tankar töms av service- och teknikförvaltningens entreprenör enligt ett körschema.

Du vänder dig till tekniska kontorets kundservice när du har frågor eller vill beställa extra- eller akuttömningar. Har du en sluten tank ringer du själv till tekniska kontorets kundservice och beställer tömning. När brunnen är tömd finns en liten plaststripe med tömningsdatum på eller i närheten av brunnen. 

Vägen till platsen

 • Vägen fram till platsen där slambilen stannar måste vara minst 3 meter bred.
 • Det måste finnas en fri höjd på 3,7 meter.
 • Vägen ska tåla ett axeltryk på 10 ton och en totalvikt på 26 ton.
 • På vintern ska vägen fram till uppställningsplatsen och brunnen vara snöröjd och halkbekämpad.
 • Slambilen ska ha möjlighet att vända.

Uppställningsplatsen

 • Avståndet mellan den uppställningsplats som ska finnas för slambilen och
  själva brunnen/tanken ska inte vara mer än 20 meter.
 • Uppställningsplatsen ska vara utformad så att det är trafiksäkert att stå där. Den får till exempel inte ligga på ett backrön eller kurva.
 • Markytan på uppställningsplatsen får inte ligga högre än 5 meter över botten på din brunn/tank. Annars finns det risk att brunnen inte kan tömmas.

Slangdragningsvägen

 • Det får inte finnas några hinder på vägen där slangen ska dras, till exempel staket, elstängsel, djur, murar eller planteringar.
 • Vägen fram till och omkring brunnen ska vara röjd. Den ska vara fri från växter och annat som kan ta skada vid slangdragningen. På vintern ska den vara röjd från snö och vara halkbekämpad.
 • Locket på brunnen ska vara lätt att lyfta av för en person och det ska vara helt så att ingen kan skada sig på det.

Latrin

Latrin från fritidshus hämtas av kommunen under sommaren. Vid hämtning ska behållaren förslutas och ställas ut på anvisad plats, oftast bredvid ditt avfallskärl. En ny latrintunna lämnas till dig. Tänk på att bara det som passerat genom kroppen och toapapper får hamna i latrinkärlet.

Du kan själv kompostera ditt latrin. Information om hantering av latrin på avloppsguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33

Telefontid vardagar
klockan 9.30-12 och
klockan 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se


Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se