Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa (eller riskerar att fara illa) är det vår uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Tjänstepersoner har anmälningsplikt

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att göra en anmälan om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola, på fritids, inom sjukvården och polisen. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym.

Som privatperson kan du göra anmälan anonymt.

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska fara illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden.

Gör en anmälan

Anmälan till omsorgs- och socialförvaltningen görs via följande e-tjänster:

Oro för barn - anmälan för privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oro för barn - anmälan för dig med anmälningsplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan alltid ringa och rådgöra med omsorgs- och socialförvaltningen på socialtjänstens mottagning på telefon 010-234 52 20.

För akuta situationer efter dagtid (kvällstid och helger)

Sociala jouren når du på telefon 013-20 75 26 och vid andra tider i akuta ärenden kontakta SOS alarm på telefon 112.

Socialjouren är öppen alla dagar:

Måndag-torsdag klockan 17-24
Fredag klockan 17-01
Lördag klockan 13-01
Söndag klockan 13-24

Mjölby kommun har socialjour i samverkan med Linköpings kommun. Privatpersoner eller myndigheter, kan i akuta situationer kontakta socialjouren för att få rådgivning eller hjälp.

Vad händer efter en anmälan?

Efter att socialtjänsten får in en orosanmälan är de skyldiga att göra en akut skyddsbedömning inom 24 timmar. Det betyder i regel att de omedelbart reagerar på en anmälan och bedömer om det finns ett missförhållande och i så fall hur allvarligt det är. Misstänker man att barnet är utsatt för våld inleds en utredning direkt, annars gör man en förhandsbedömning som får ta max 14 dagar.

Om socialtjänsten efter förhandsbedömningen bedömer att det finns risk för missförhållanden inleder de en utredning. Utredningen innebär att de intervjuar familjemedlemmar, närstående, skolpersonal och så vidare för att få en samlad bild av barnets situation.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningens mottagningstelefon

Telefon: 010-234 52 20

mottagningen@mjolby.se


Måndag: 8:30-10:00

Tisdag: 13-14:30

Onsdag: 8:30-10:00

Torsdag: 8:30-10:00

Fredag: 8:30-10:00

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

medborgarservice@mjolby.se

Växeln, Mjölby kommun

Telefon: 010-234 50 00


SOS-Alarm

Telefon: 112


Polisen

Telefon: 114 14

Senast publicerad