Information om omvärldsläget och kriget i Ukraina

Stora händelser i omvärlden kan väcka tankar och ibland även oro. Här finns information och länkar som kan komma till nytta.

I oroliga tider är det viktigt att vara källkritisk och inte sprida rykten och spekulationer. Håll dig uppdaterad med bekräftad information.

Kommunens krisledningsstab är inte längre aktiverad. Flyktingmottagande hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Ny lagstiftning från 1 juli

Från och med 1 juli får Migrationsverket ge kommunerna ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det innebär att du som har fått hjälp med bostad av Migrationsverket kan behöva flytta till en bostad som kommunen ansvarar för.

Migrationsverket FAQ om massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket FAQ om massflyktsdirektivet på Ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk, och inte sprida vidare rykten eller felaktig information.

Om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket ansvarar för landets flyktingmottagande. På Migrationsverkets webbplats finns information om massflyktsdirektivet, hur Migrationsverket kan hjälpa dig med boende och ekonomiskt stöd samt vilka rättigheter du har i Sverige om du får uppehållstillstånd.

Migrationsverkets information om situationen i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privatpersoner som har möjlighet att erbjuda tillfälliga bostadsplatser inför en kommande flyktingström, kan anmäla det till kommunens e-tjänst för tillfällig bostadsplats till flyktingar från krigshärjade områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det uppstår ett behov av det boende du har att erbjuda så kommer en myndighet eller en organisation att kontakta dig. Du kan göra anmälan som privatperson eller som företrädare för ett företag, förening eller organisation.

Erbjudanden om hjälp med till exempel kläder, mat och annat, hänvisas till hjälporganisationer.

On this page, you will find useful information that can help you feel safe and get settled.

Upon arrival to Sweden
Ensure you have accommodation and use the help of the Swedish Migration Agency. They provide necessary support and transport to the place of accommodation.

If you have fled from Ukraine, you can find information about the EU’s Temporary Protection Directive on the Swedish Migrations Agency´s website. You can read about how to make an application, what happens after you have received a decision, and what your rights are then. You can find out about your rights to work, housing, health and medical care, and financial support.

Infor­ma­tion regar­ding the situ­a­tion in Ukraine External link, opens in new window.

Find out more about residence permits on the Swedish Migrations Agency’s website. External link, opens in new window.

Emergency number
Call 112 in case of emergencies, such as urgent medical conditions, active crimes or fires. All operators speak Swedish or English. If an interpreter is necessary, a third person will be connected to the call.

114 14
Call 114 14 for all non-urgent police matters, such as providing information or reporting crimes that are not ongoing. Those who answer on 114 14 speak Swedish or English. If you are calling from a foreign mobile in Sweden, call +46 77 114 14 00.

The Swedish Police External link.

How to seek medical care
Call 1177 or +46 771-11 77 00 if you or someone else gets ill and you need to talk to a nurse for advice. Read about how to seek healthcare in the East Region at 1177.se.

To seek healthcare in Sweden External link, opens in new window.

COVID-19 vaccination
In Sweden, everyone aged 12 or older can get vaccinated against COVID-19.
You do not need to be a Swedish citizen to get the vaccine.

For information about where you can get vaccinated against COVID-19, please visit www.1177.se External link, opens in new window..

Bringing pets to Sweden
If you are a pet owner, you must report your animal to customs staff when
you arrive at the border. Find out what rules to follow when bringing pets to Sweden on the Swedish Board of Agriculture’s website.

Pets from Ukraine External link, opens in new window.

More information from swedish authorities
Information for people arriving in Sweden from Ukraine, for instance about coordination number, financial support and working in Sweden.

Arriving to Sweden from Ukraine, krisinformation.se External link, opens in new window.

Guide to swedish society for asylum seekers and people who have recently been granted a residence permit

Information Sverige  External link, opens in new window.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Att ta del av utbildning i Sverige är frivilligt för barn och ungdomar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Massflyktsdirektivet ger inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.

Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina i Mjölby kommun Länk till annan webbplats.

Rätt till sfi - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsguiden på Skolverkets webbplats har information om skolformer i Sverige på engelska, ukrainska med flera språk.

Om svensk skola och utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolan för barn mellan 1 och 6 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyanlända barns rätt till utbildning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det råd och stöd.

Stöd vid oro på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Som vuxen kan du behöva prata med barn om svåra händelser och oro i omvärlden. Prata gärna med barn om att inte lita på all information de tar del av.

Kriget i Ukraina - frågor och svar för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Detta för att kunna upprätthålla en väl fungerande organisation och god samhällsservice även i en krissituation.

Så arbetar kommunen med kris och beredskap

Mer information på sidorna Trygg och säker

Var finns skyddsrum?
MSB:s skyddsrumskarta visar alla skyddsrum i Sverige. Du kan söka på exempelvis ort och se var närmaste skyddsrum finns. I Mjölby finns cirka 180 skyddsrum, de flesta i Mjölby tätort.

Skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för skyddsrummen?
Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla skyddsrummet. Du får använda skyddsrummet till annat i fredstid men ska kunna ställa i ordning det inom 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige.

Frågor och svar för fastighetsägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför finns inget skyddsrum där jag bor?
Skyddsrum finns i första hand i de orter som är utsågs till så kallade skyddsrumstätorter en gång i tiden. Det är inte säkert att skyddsrum finns i alla dagens tätorter, om orten inte är någon skyddsrumstätort.

Frågor och svar om skyddsrum på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad