Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Trygg och säker

Kommunen arbetar aktivt och förebyggande för att höja medvetenheten kring säkerhet och minska risker för olyckor och tillbud. Det finns resurser för att hantera olyckor, kriser och andra extraordinära händelser. Det finns också en beredskap att leda kommunens verksamhet vid allvarliga samhällsstörningar.

Som privatperson kan du också bidra till en tryggare kommun. Det kan du göra genom att exempelvis vara förberedd inför en samhällsstörning eller kris, att veta hur du ska hålla dig informerad eller hur du ska skydda dig mot brand eller utföra hjärt- lungräddning.Andra sätt att bidra till ett tryggare samhälle är att engegera sig i trygghetsvandringar eller nattvandra.

Kontakt

Jourhavande brandmästare

Telefon: 0142-854 05

raddning@mjolby.se


Räddningstjänsten, växel

0142-854 00


Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se


Stefan Karlsson

Telefon: 0142-857 93