Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Vatten och avlopp

Vattnet går runt i ett evigt kretslopp. Det försvinner inte och det bildas inget nytt. Därför är det viktigt att vi är rädda om vattnet. Vi vill ha ett friskt vatten och rena sjöar och hav.