Vägledning, validering

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja utbildning och yrke utifrån dina intressen och mål. Har du tidigare erfarenhet från arbete eller studier kan dina kunskaper bedömas och kan då användas för att exempelvis anpassa eller förkorta en utbildning.

Studie- och yrkesvägledning vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledaren samtalar med dig om dina önskemål, intressen och kompetenser samt gör upp en plan för att nå dina mål. Studie- och yrkesvägledaren arbetar för att hitta flexibla lösningar, så att du ska kunna gå vidare i din utveckling mot arbete eller fortsatta studier.

Är det första gången du söker till vuxenutbildningen, så kan du ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare.

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du:

  • göra en individuell studieplan
  • få vägledning om dina framtidsplaner gällande studier och arbete
  • få information om utbildningar och behörighetskrav till olika utbildningar
  • planera för examen eller slutbetyg
  • få information om studiefinansiering från CSN

Här finns bra information om utbildningar och yrken

Prövning

Du som vill läsa eller har läst ett ämne på egen hand kan få betyg genom att göra en prövning som omfattar hela kursen i ämnet enligt kursplanen. För dig som har betyg du inte är nöjd med finns chans att höja betygen genom prövning.

Prövningsdag: Fredag 23 september 2022
Anmälningsperiod: 1 juni - 12 augusti 2022

Prövningsdag: Fredag 11 november 2022
Anmälningsperiod: 29 augusti - 30 september 2022
Sista prövningstillfället inför kompletteringsdagen den 1 december vid ansökan till universitet och högskola.
OBS! Betygskopior måste alltid bifogas anmälan.

Anmälningsavgift
En anmälningsavgift tas ut i förskott för prövningen.
Bara den som har betalat anmälningsavgiften i tid kommer att kallas till prövningen.
Kostnaden är 500 kronor per kurs för dig som redan har ett godkänt betyg i kursen. För dig som har betyget IG eller F är det gratis.
Du som har slutfört din utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 betalar endast 150 kronor för prövningen. Gäller för ett prövningstillfälle per kurs och för prövningar som genomförs fram till den 31 december 2022.

Ansökan om prövning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Validering

En person kan oftast betydligt mer än vad som syns i exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Den samlade kompetensen kan synliggöras genom validering, det vill säga kartläggning och bedömning.

Validering kan användas för att exempelvis anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om du som sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Validering används för att få information om vad en person redan kan.

Vad innebär validering?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera din verkliga kompetens. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom:

  • arbete eller praktik i Sverige eller utomlands fortbildning
  • på tidigare eller nuvarande arbetsplater
  • självstudier
  • samhälls- och fritidsengagemang
  • olika utbildningar eller kurser med betyg eller intyg.

Kontakta våra studie-och yrkesvägledare så hjälper vi dig.

Kontakt

Rektor

Johan Eriksson
Telefon: 010-234 5021


Studie- och yrkesvägledare

E-post: vagledningvux@mjolby.se

Besöksadress: Industrigatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Klicka för karta)
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby

Senast publicerad