Nätverk och samarbeten

För att kunna erbjuda ett så bra näringslivsklimat som möjligt i Mjölby kommun är det angeläget att föra en dialog med företagen i kommunen. Företagssamverkan sker bland annat genom följande aktiviteter.

Föreningar: Mjölby kommun samverkar med företagsföreningarna Företagarna Mjölby och Växtkraft. Mjölby kommun är också medlem i FramtidsFrön, Ung Företagsamhet samt Coompanion Östergötland.

Växtkraft Mjölby på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studenter i ett bibliotek

Linköpings Universitet: Mjölby kommun har ett samarbetsavtal med Linköpings Universitet för att förbättra och utveckla kunskapsutbytet mellan Linköpings Universitet och det lokala näringslivet. Det kan bland annat innebära att informera om vad som pågår inom universitetet, föra ut forskningsresultat till små och medelstora företag och/eller att fånga in behov och önskemål om till exempel studentsamverkan. Det finns många kurser som innehåller större eller mindre tillämpningsdelar, där studenter kan lösa verkliga uppgifter på ett företag.

Mjölbybussen: Mjölby kommun och företagsföreningarna i kommunen arrangerar en årlig studieresa till en intressant ort i Sverige. Resans syfte är att ta del av andras erfarenheter för att fortsätta utveckla det lokala företagsklimatet i Mjölby kommun. Alla företag bjuds in att delta. Från kommunens sida medverkar både politiker och tjänstemän.

Hör gärna av dig till någon på tillväxtkontoret om du vill delta i någon aktivitet eller har frågor.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Michael Agu
Telefon: 0142-851 14

michael.agu@mjolby.se