Fritidsgårdar

I vår kommun finns tre fritidsgårdar, Mjölby, Mantorp och Skänninge samt en träffpunkt (mindre fritidsgårdsliknande verksamhet) i Väderstad

Uppdatering av fritidsgårdens rutiner i och med Corona.

Efter direktiv har fritidsgårdarna gjort vissa förändringar i sin verksamhet. För att minska smittspridning begränsar vi antalet besökare på fritidsgårdarna. Inför höstterminen har vi i samråd med utbildningsförvaltningens skolhälsoverksamhet gjort flera förändringar i våra rutiner för att undvika smittspridning.

Detta gäller tillsvidare:

  • Fritidsgårdarna har öppet enbart för högstadieelever kvällstid. Tyvärr har vi inte möjlighet att släppa in de gymnasieelever som brukar besöka oss. Dels för att undvika att det blir fler än 50 personer i samma lokal men också för att våra gymnasieelever går på flera olika skolor i länet. Vi riskerar då en smittspridning mellan olika orter och kommuner.
  • Endast besökare från orten får besöka fritidsgården exempelvis de som bor i Mantorp eller tillhör Mantorpskolornas upptagningsområde är välkomna till Mantorps fritidsgård men ska inte besöka Mjölby eller Skänninges fritidsgård. Samma gäller för Mjölbys och Skänninges upptagningsområden.
  • Onsdagsträffens LSS-verksamhet i Mjölby avgränsas från övrig fritidsgårdsverksamhet
  • Lördagar håller vi stängt
  • 12:an (16+) håller stängt

Vid osäkerhet kontakta fritidsgården

Om du är osäker på vad som gäller för dig eller för din ungdom så är du välkommen att höra av dig till någon av våra fritidsgårdar så reder vi tillsammans ut vad som gäller.

Mjölby fritidsgård 0142-85239
Skänninge fritidsgård 0142-85840
Mantorps fritidsgård 0142-85615

Fritidsgården är en plats för möten mellan framförallt unga människor. En trygg och drogfri miljö där alla är välkomna.

På Mjölby kommuns fritidsgårdar:

  • är vi schyssta mot varandra
  • använder vi ett vårdat språk
  • är vi rädda om inredning och material.

All verksamhet är fri från alkohol, tobak och narkotika!

Öppettider kvällar

Måndag till torsdag klockan 17.30-21
Fredag klockan 17.30-23

Kontakt

Mantorps fritidsgård

Telefon: 0142-856 15, eller 0142-856 16
Verksamhetssamordnare: Jan Andersson

ftgmantorp@mjolby.se


Mjölby fritidsgård

Telefon: 0142-852 39
Verksamhetssamordnare: Helena Blom Borring

fritidsgardmjolby@mjolby.se

Skänninge fritidsgård

Väderstad träffpunkt
Telefon: 0142-858 40
Verksamhetssamordnare: Marina Stenberg

ftgskanninge@mjolby.se

Enhetschefer för samtliga fritidsgårdar

Joachim Thörn och Britt-Louise Roth

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

kulturofritid@mjolby.se