Försäkringar

Elever inom barnomsorgen, grundskolan och på gymnasiet samt personer inom vissa av kommunen särskilt utsedda verksamheter, till exempel dagverksamheten, omfattas av olycksfallsförsäkring som tecknas av kommunen. Försäkringsgivare är Protector. Det finns också en så kallad ”Kommunförsäkring” som omfattar all egendom och verksamhet som bedrivs inom kommunen. Försäkringsgivare för denna är Protector.

Olycksfall och tillbud

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid. Med skoltid/verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i förskola, skola och vuxenutbildning, samt resor till och från verksamheten.

Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera som är godkända av rektor eller motsvarande.

Försäkringen gäller inte på fritiden vilket gör att respektive familj måste ta ställning till vilket försäkringsskydd man önskar ha och själva teckna lämplig försäkring.

I försäkringsbrevet kan du läsa om vilka som omfattas av försäkringen och under vilka tider den gäller: 

Försäkringsbrev för olycksfallsförsäkring Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan görs av målsman, vårdnadshavare eller elev direkt till Protector.

Skadeanmälningsblanketter finns att ladda ner på Protectors hemsida

Skadeanmälningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka ifylld och undertecknad skadeanmälan i original till:

Protector Försäkring, Skadeanmälan

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

E-post: skador@protectorforsakring.se

Telefon: +46 8-410 637 00

Kommunförsäkring

Kommunen tecknar egendoms- och ansvarsförsäkring och tjänstereseförsäkring för de som är anställda av kommunen.

Egendomsförsäkringen gäller för all egendom som kommunens äger eller ansvarar för. Ansvarsförsäkringen gäller vid eventuell skadeståndsskyldighet för kommunen. Ansvarsförsäkringen gäller för alla anställda och vissa övriga kategorier som exempelvis skolelever som utför praktik vid ett privat företag.

Har du frågor om ansvarsförsäkringen är du välkommen att kontakta någon av nedanstående.

Kontakt

Vid frågor:

Lovisa Östfelt
Telefon: 010-234 54 48
lovisa.ostfelt@mjolby.se

Adminstrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 010-234 50 23

velid.jahic@mjolby.se