Kontakt

Telefon: 010-234 50 00
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Fax: 010-234 51 20

Fakturaadress: Mjölby kommun, Fakturaskanning, Box 348, 595 24 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Öppettider för medborgarservice och reception

Måndag-torsdag klockan 7.30-16.30
Fredag klockan 7.30-16.

Felanmälan akut, dygnet runt

Vatten, avlopp, gatubelysning, gator, mark, renhållning, kommunala fastigheter, telefon: 0142-107 07
Telefon, kontorstid: 010-234 50 00

Elektriska installationer, utomhusanläggningar, serviser, fjärrvärme, Mjölby Svartådalen Energi AB
Telefon, kontorstid: 0142-855 00, övrig tid, SOS-alarm: 011-14 96 53

Om du misstänker att ett barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du göra en orosanmälan till omsorgs- och socialförvaltningen.

Information och anmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Synpunkter och felanmälan via webben, icke akut

När du lämnar en synpunkt eller gör en felanmälan via webben får du först en bekräftelse på att vi tagit emot den. Därefter får du normalt svar inom fem arbetsdagar.

Till synpunkter och felanmälan

Bostadsbolaget

Telefon: 0142-854 50

Felanmälan på mjolbybostad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad