Mjölby kommun
En kille som lyfter ett barn i luften.

UPPLEVA & GÖRA

Uppleva och göra

God kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter skapar lust och vilja och ger förutsättningar för att må bra och trivas med livet. Vi vill att våra kommuninvånare ska ha tillgång till ett brett kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet.

Hemester i Mjölby kommun

Du kan uppleva och göra mycket på hemmaplan under sommaren, några tips:
Genom att klicka på länkarna kommer du direkt till aktuell sida där det finns mer information.