Arrangörer & utbildningar

Vuxenutbildningen i Mjölby erbjuder kurser och utbildningar på olika nivåer. Det finns kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och SFI. Utöver det finns även yrkesutbildningar, uppdragsutbildningar och särvux.

Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande kurser är för dig som har kortare utbildning än nio år eller för dig som har nio års skolgång och vill förbättra dina kunskaper inför fortsatta studier.

Grundläggande vuxenutbildning erbjuder följande kurser:

 • Svenska som andraspråk
 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Geografi
 • Religion
 • Biologi
 • Kemi
 • Fysik

Kurserna startar om det finns tillräckligt många sökande. En del av dessa kurser sker i samverkan med närliggande kommuner. Kurserna startar flera gånger per år.

Studieperioder och ansökningsdatum

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasiala kurser är för dig som saknar gymnasiekompetens, behöver komplettera tidigare gymnasiebetyg eller har slutfört en tvåårig linje på gymnasieskolan. Utbildningen följer samma kursplaner och har samma betygskriterier som kurserna i gymnasieskolan för ungdom.

Följande gymnasiekurser ges på plats i Mjölby:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Matematik 1a,1b,1c, 100 poäng
 • Matematik 2a,2b,2c, 100 poäng
 • Matematik 3b,3c, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a2, 50 poäng
 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Religion 1, 50 poäng
 • Religion 2, 50 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Psykologi 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng

Saknar du något så samverkar vi med flera kommuner för att du ska kunna gå den utbildning som utgår från dina förutsättningar och behov. Kurserna startar flera gånger per år.

Distansstudier

Om du vill kombinera arbete och studier finns det möjlighet att läsa kurser via vår distansskola, Moa Lärcentrum. Kurserna startar varje måndag och kan läsas på hel- halv- och kvartsfart.

Kursutbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SFI - svenska för invandrare

Informationen finns samlad på en egen sida.

SFI - svenska för invandrare

Särvux - särskild utbildning för vuxna

Vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada kan ha rätt att delta särvux på grundläggande nivå.

Särvux

Yrkesutbildningar

Utbudet av yrkesutbildning skiftar över tid och utgår från behovet av kompetens i samhälle och arbetsliv, men utgår också från individers önskemål och behov. I Mjölby kommun erbjuds just nu följande utbildningar:

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning riktar sig till företag, förvaltningar och myndigheter. Vi erbjuder såväl kurser inom det reguljära utbildningsutbudet som skräddarsydda utbildningar. I samarbete med beställaren planeras och utformas utbildningens innehåll, uppläggning, kurslängd och kurstid.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 010-234 52 59

vagledningvux@mjolby.se

 

Besöksadress: Industrigatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Klicka för karta)
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby