Val av skola, anvisad plats

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass ska vårdnadshavare göra ett skolval. Skolvalet görs via en digital tjänst. Information om hur det går till kommer att skickas till berörda vårdnadshavare i början av januari samma år som barnet ska börja förskoleklass.

I informationen som skickas ut kommer det tydliggöras vilken skola du behöver välja för att få rätt till skolskjuts om det är aktuellt. Om vårdnadshavare bor på olika adress men har gemensam vårdnad behöver båda godkänna val av skola. 

Om du hellre vill söka plats på en fristående skola eller i en kommunal skola i en annan kommun måste du själv kontakta aktuell skola för att se om det går att få en plats där.

Tidigare år har blivande förskoleklasselever i Mantorp med omnejd fått en skolplacering redan under hösten. Det kommer inte ske inför skolstarten höstterminen 2021, utan alla elever i kommunen kommer genomföra skolvalet vid samma tidpunkt.

Skolverket, hitta och jämför grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar närhetsprincipen

Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet. Det behöver dock inte betyda att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast hemmet om det finns flera skolor i närheten.

Prioriteringsordning vid skolval

Om många elever söker till samma skola sker ett urval utifrån fastställda principer.

  • I första hand elever som är berättigade till skolskjuts till den aktuella skolan.

  • I andra hand elever som skulle få mer än 2 km gångväg från hemmet till alternativ skola.

  • I tredje hand elever som har syskon på skolan. Med syskon menas här både biologiska syskon och barn som bor i samma hushåll.

  • I fjärde hand mäts avståndet (gångväg) från hemmet till önskad skola och de som bor närmast skolan ges då förtur.

  • I femte hand, vilket kan bli aktuellt om flera elever bor på samma avstånd från skolan, tillämpas lottning.

Byta skola och skolgång för nyinflyttade till Mjölby kommun

En elev som redan har en skolplacering i en grundskola men som vill byta skola ska fylla i en blankett. Det finns en blankett för önskemål om byte mellan skolor i Mjölby kommun, och en annan blankett för att byta från en skola i en kommun eller friskola.

Blanketter och mallar

Om du önskar byta till en skola i annan kommun behöver du själv kontakta den aktuella kommunen för att se om ett byte är möjligt.

Skolgång vid flytt mellan kommuner eller fristående skolor

Flyttar du mellan två kommuner kan du ha rätt att gå kvar i din gamla skola. Du kan också välja att gå i en fristående skola. Hemkommunen och skolkommunen reglerar då kostnaderna för skolgången, men kommunerna har inte någon skyldighet att anordna eller bekosta skolskjuts.

För dig som bor utanför Mjölby kommun men som vill gå i skola här finns en blankett att fylla i.

Skolgång i Mjölby kommunPDF

Skolskjuts

Elever har rätt till skolskjuts om vissa krav, till exempel avståndet mellan hemmet och skolan, är uppfyllda. Det är dock viktigt att veta att om vårdnadshavare gör ett eget skolval kan rätten till skolskjuts upphöra. Vilken skola du behöver välja för att ha rätt till skolskjuts framgår i den digitala tjänsten för skolval.

Regler för skolskjuts

För att få skolskjuts måste du göra en ansökan. Ansökan görs via en e-tjänst.

Ansökan om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts vid växelvis boende

Om eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna har eleven rätt till skolskjuts när hen befinner sig på en adress som uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Fritids

För att få en plats på fritids behöver en ansökan göras.

Ansökan om fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om fritids

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se