Val av skola, anvisad plats

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass ska vårdnadshavare göra ett skolval. Det finns också möjlighet att ansöka om att byta skola inom kommunen, eller att ansöka om skolplats för om du flyttar in till Mjölby kommun.

Om skolval

Information om skolval för de barn som ska börja förskoleklass till kommande hösttermin skickas ut till berörda familjer i januari. I informationen som skickas ut kommer det tydliggöras hur du vet vilken skola du behöver välja för att få rätt till skolskjuts om det är aktuellt. Om det finns två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad behöver båda godkänna val av skola. 

För att söka plats på en fristående skola eller i en kommunal skola i en annan kommun måste du som vårdnadshavare själv kontakta aktuell skola för att se om det går att få en plats där.

Skolverket, hitta och jämför grundskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om skolplacering till förskoleklass med start höstterminen 2022 kommer skickas ut under mars månad.

Skolval till förskoleklass görs i en digital tjänst. För att logga in behövs Bank-id. Skolvalsperioden inför höstterminen 2022 är nu stängd.

Om du inte gör något skolval för en elev som ska börja förskoleklass kommer eleven att bli placerad på en skola som ligger i närheten av hemmet eller på den skola som berättigar till skolskjuts om det är aktuellt.

Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet, men det betyder inte alltid att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast om det finns flera skolor i närheten.

Prioriteringsordning vid skolval

Om många elever söker till samma skola delas platserna ut enligt den här prioriteringslistan:

  • I första hand elever som är berättigade till skolskjuts till den aktuella skolan.

  • I andra hand elever som skulle få mer än 2 kilometer gångväg från hemmet till alternativ skola.

  • I tredje hand elever som har syskon på skolan. Med syskon menas här både biologiska syskon och barn som bor i samma hushåll.

  • I fjärde hand mäts avståndet (gångväg) från hemmet till önskad skola och de som bor närmast skolan ges då förtur.

  • I femte hand, vilket kan bli aktuellt om flera elever bor på samma avstånd från skolan, tillämpas lottning.

För att få en plats på fritids behöver du göra en ansökan. Vänta med att skicka in ansökan tills du fått besked om skolplacering.

Ansökan om fritids Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om fritids

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass till och med årskurs 3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 5 kilometer för elever i årskurs 7-9.

I vissa fall kan man också få skolskjuts för att vägen till skolan klassas som trafikfarlig eller av andra särskilda skäl. Om du gör ett eget skolval och väljer en skola utanför ditt upptagningsområde har du inte längre rätt till skolskjuts. I e-tjänsten syns vilken skola som ligger i ditt upptagningsområde.

Mer information om skolskjuts och vem du kan kontakta om du har frågor finns på webbsidan Skolresor & skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

För att få skolskjuts måste du göra en ansökan. Ansökan görs via en e-tjänst.

Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av skola eller skolplacering för nyinflyttade till Mjölby kommun

En elev som redan har en skolplacering i en grundskola men som vill byta skola kan ansöka om byte. Byte av skola kan från och med 1 september 2021 endast göras till kommande termin.

Ansökningsperiod för skolbyte

Ansökan om skolbyte till vårterminen 2022 för elever utan särskilda skäl är nu stängd.

Ansökan om skolbyte eller skolplacering till höstterminen 2022 ska vara inskickad senast 8 maj 2022. Därefter kommer ansökningarna handläggas och du kan förvänta dig ett svar inom tre till fyra veckor.

Byte av skola under pågående terminen

Byte av skola under terminens gång är endast tillåtet om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är att:

  • Eleven flyttar och det är svårt att ta sig till den gamla skolan.
  • Elev, vårdnadshavare och rektor är överens om att ett akut byte av skola är nödvändig för elevens trygghet och studiero.

Om det finns särskilda skäl att byta skola under terminens gång behöver det anges på blanketten om eleven ska flytta, eller bifoga ett intyg från rektor eller annan befattning som styrker att bytet måste ske akut.

Ansökan

Det finns en e-tjänst för önskemål om byte mellan skolor i Mjölby kommun, eller för ansökan om skola för elever som inte redan går i någon av skolorna i Mjölby kommun.

E-tjänst: Skolbyte grundskola (ej skolval) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever som önskar byta till en skola i annan kommun behöver själv kontakta den aktuella kommunen för att se om ett byte är möjligt.

Om du flyttar men vill gå kvar i din gamla skola

Vid flytt mellan två kommuner kan eleven ha rätt att gå kvar i den gamla skolan. Det går också att välja att gå i en fristående skola. Hemkommunen och skolkommunen reglerar då kostnaderna för skolgången, men kommunerna har inte någon skyldighet att anordna eller bekosta skolskjuts.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

utbildning@mjolby.se

Senast publicerad