Buss och tåg

Det är enkelt att ta sig fram i Mjölby kommun. Vi har många mil cykelväg och en väl utbyggd kollektivtrafik. Genom Östgötatrafiken reser du smidigt med pendeltåg i hela Östergötland och med buss i Mjölby tätort och i kringliggande närorter.

Östgötatrafikens servicelinje 357

Servicelinjer är bussar som beställs via telefon och som kör till olika mötespunkter inom ett speciellt område under vissa tider.

Trafikeringstider för servicelinje 357

  • Måndag–fredag: 07.45–17.00
  • Lördag: 10.00–14.00

Karta för servicelinje 357länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här beställer du

Ring Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771- 71 10 20, senast en timme innan du vill resa. Du kan beställa resan upp till två veckor i förväg.

Ange var du vill bli hämtad och lämnad. Om du inte vet vilken din närmaste mötespunkt är kan du uppge din adress så hänvisar beställningscentralen dig dit du ska gå. Du får sedan besked om hur dags bussen kommer.

Östgötatrafikens närtrafik

Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än två kilometer till närmaste hållplats.

När kan du resa?

Du kan resa med Närtrafik på vardagar klockan 09 -12.30 och 17 –22 samt lördagar, söndagar och röda dagar klockan 09.00-17.00.

Så här beställer du

Ring Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771- 71 10 20, senast två timmar innan du vill resa. Ju tidigare du ringer desto bättre kan vi planera resan för dig. Du kan beställa resan upp till två veckor i förväg.

Mer om närtrafik på Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östgötatrafikens buss- och pendeltrafik

Busslinjer

Det finns flera busslinjer i Mjölby tätort. De linjer som trafikerar Mjölby tärtort är tätortstrafik, landsbygdstrafik, expressbuss, närtrafik och pendeltrafik.

Sök linje och tidtabeller på Östgötatrafikens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östgötapendeln

Östgötapendelns tåg går mellan Norrköping och Motala/Tranås med stationer i Kimstad, Linghem, Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby (Boxholm, Tranås) och Skänninge.

Tidtabeller på Östgötatrafikens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts och busskort

Elever som behöver skolskjuts på grund av skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom kommunen.

Allt om skolskjuts i Mjölby kommun