Till innehållet
Mjölby centralstation.

TRAFIK & RESOR

Buss & tåg

Det är enkelt att ta sig fram i Mjölby kommun. Vi har många mil cykelväg och en väl utbyggd kollektivtrafik. E4, riksväg 32 och 50 samt järnvägen med södra stambanan som har anknytning vidare till Hallsberg, går igenom kommunen. Pendeltågstrafik finns tillgänglig i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Härifrån reser du bekvämt till exempelvis Linköping, Norrköping eller Motala.

Servicelinje

Servicelinjer är bussar som du beställer på telefon och som sedan kör till olika mötespunkter inom ett speciellt område.

Så här beställer du

Ring vår beställningscentral på telefonnummer 0771- 71 10 20, senast en timme innan du vill resa. Du kan beställa resan upp till två veckor i förväg.

Ange var du vill bli hämtad och lämnad. Om du inte vet vilken din närmaste mötespunkt är kan du uppge din adress så hänvisar beställningscentralen dig dit du ska gå. Du får sedan besked om hur dags bussen kommer.

Trafikeringstider

  • Servicelinje 357
  • Måndag–fredag: 07.45–17.00
  • Lördag: 10.00–14.00

Mötespunkter för servicelinje 357länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta för servicelinje 357länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närtrafik

Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än två kilometer till närmaste hållplats.

När kan du resa?

Du kan resa med Närtrafik på vardagar klockan 09 -12.30 och 17 –22 samt lördagar, söndagar och röda dagar klockan 09.00-17.00.

Så här beställer du

Ring vår beställningscentral på telefonnummer 0771- 71 10 20, senast två timmar innan du vill resa. Ju tidigare du ringer desto bättre kan vi planera resan. Du kan beställa resan upp till två veckor i förväg.

Mer om närtrafik på Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Busstrafik och pendel

Det finns flera busslinjer i Mjölby tätort. Östgötatrafikens landsortsbussar ger boende på mer avskilda platser möjlighet att resa. Bussarna stannar på fler hållplatser än expresstrafiken och restiden är mindre prioriterad. Tidtabeller och sträcka hittar du på Östgötatrafiken. 

Sök Linje, Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östgötapendelns tåg går mellan Norrköping och Motala/Tranås med stationer i Kimstad, Linghem, Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby (Boxholm, Tranås) och Skänninge.

Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts och busskort

Elever som behöver skolskjuts på grund av skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom kommunen.

Allt om skolskjuts i Mjölby kommun