Press och informationsmaterial

Mjölby kommun vill genom en trovärdig dialog öka medborgarnas engagemang och delaktighet. Vi vill också ge medborgarna information om rättigheter, skyldigheter, kommunens tjänster och om vilka beslut som fattas. Vår kommunikation ska stärka varumärket Mjölby kommun och underlätta för massmedia att förmedla korrekt och allsidig information om kommunen.

Bildbank med pressbilder

Här finns bilder på förtroendevalda och ledande tjänstemän i Mjölby kommun. Fotografierna är fria att använda för massmedia, ange Foto: Mjölby kommun.

Bilder på politiker och tjänstepersoner, för nedladdning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har behov av andra bilder är du välkommen att kontakta Karolina Hollén, kommunikatör.
Telefon: 010-234 60 35
karolina.hollen@mjolby.se

Grafisk profil och riktlinjer hittar du i infobanken.

Kommunikationspolicy

Kontakt med kommunikatörer

Vi som arbetar med kommunikations- och marknadsföringsfrågor hjälper gärna till att förmedla kontakter åt media och andra som behöver det. Du kan också kontakta exempelvis en chef eller en politiker direkt.

Kommunikatör, tillväxt och kommunikation, kommunstyrelsens förvaltning

Maria Hedberg

Telefon: 010-234 59 17

maria.hedberg@mjolby.se


Kommunikatör, service- och teknikförvaltningen

Jenny Ristorp

Telefon: 010-234 54 95

jenny.ristorp@mjolby.se


Kontakt med chefer

Kommundirektör

Andreas Capilla

Telefon: 010-234 51 35

andreas.capilla@mjolby.se

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt

Telefon: 010-234 51 56

carina.brofeldt@mjolby.se


Förvaltningschef, byggnadskontoret

Jimmy Johansson

Telefon: 010-234 51 80
byggnad@mjolby.se


Förvaltningschef, omsorgs- och socialförvaltningen

Päivi Pannula
Telefon: 010-234 54 72
paivi.pannula@mjolby.se

Förvaltningschef service - och teknikförvaltningen

Johan Cöster

Telefon: 010-234 50 08

johan.coster@mjolby.se


Kultur- och fritidschef

Ulf Johansson

Telefon: 010-234 51 01

kulturofritid@mjolby.se


Miljöchef

Jenny Asp-Andersson

Telefon: 010-234 50 24

miljo@mjolby.se


Räddningschef

Johan Forsgren
Telefon: 010-234 54 02

raddning@mjolby.se


Utbildningschef

Christer Lordh
Telefon: 010-234 51 46

utbildning@mjolby.se


Ekonomichef

Maria Åhström

Telefon: 010-234 51 27

maria.ahstrom@mjolby.se


Enhetschef medborgarservice

Maria Karlsson

Telefon: 010-234 50 68

maria.karlsson@mjolby.se


It-chef

Henrik Halvorsen

Telefon: 010-234 59 30

henrik.halvorsen@mjolby.se


Marknads- och kommunikationschef

Eva Rådander

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se


Näringslivschef

Torbjörn Sjögren

Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Personalchef

Yvonne Stolt

Telefon: 010-234 51 24

yvonne.stolt@mjolby.se

Senast publicerad