Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Lämna ett medborgarförslag!

Har du idéer om hur vi kan göra Mjölby kommun ännu bättre? Lämna in ditt medborgarförslag! Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs, registreras, hos kommunen.

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Medborgarförslag måste handla om sånt som ligger inom kommunfullmäktiges ansvarområde. Fullmäktige bestämmer om, och på vilket sätt, medborgarförslaget ska behandlas.

Medborgarförslag får inte strida mot lagen eller ha kränkande, diskriminerande eller rasistiskt innebörd. Du får bara lämna in ett förslag per blankett.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

  • Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat om det skickas som brev eller lämnas i stadshusets reception hos Medborgarservice.
  • Uppge namn, adress, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress.
  • Du får ett bekräftelse på att kommunen tagit emot ditt förslag.
  • Ditt förslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget kommit in.
  • Du underrättas när ditt förslag har utretts och beslut ska fattas
  • Du har har rätt att delta i överläggningarna om och när fullmäktige behandlar ärendet.
  • Kommunfullmäktige kan överlåta till en annan styrelse eller nämnd att besluta om medborgarförslag utom i de fall som anges i 5 kapitlet 1 § i kommunallagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om det är ett sånt beslut kan det fattas utan föregående beredning.

Ladda hem blanketten MeborgarförslagPDF

Kontakt

Skicka förslaget till: Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 Mjölby

Eller e-posta till: mjolbykommun@mjolby.se

Eller lämna förslaget i stadshuset, Medborgarservice, Burensköldsvägen 11, Mjölby.


Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se