Lämna ett medborgarförslag

Har du idéer om hur vi kan göra Mjölby kommun ännu bättre? Då kan du lämna ett medborgarförslag. Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs och registreras hos kommunen.

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Medborgarförslag måste handla om sånt som ligger inom kommunfullmäktiges ansvarområde. Fullmäktige bestämmer om och på vilket sätt medborgarförslaget ska behandlas.

Medborgarförslag får inte strida mot lagen eller ha kränkande, diskriminerande eller rasistiskt innebörd. Du får bara lämna in ett förslag per blankett.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?


Lämna ditt medborgarförslag via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Du får en bekräftelse på att kommunen tagit emot ditt förslag.
  • Ditt förslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget kommit in.
  • Du underrättas när ditt förslag har utretts och beslut ska fattas.
  • Du har har rätt att delta i överläggningarna när ärendet behandlas.

Kontakt vid frågor om medborgarförslag

Carina Stolt, kommunsekreterare

Telefon: 0142-851 11

E-post: mjolbykommun@mjolby.se


Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

E-post: medborgarservice@mjolby.se