Information för dig som är entreprenör och privat utförare

Driftinformation

  • Viktig information till dig som använder SITHS-kort


    För att inloggning med SITHS ska fortsätta att fungera efter 31 maj i år måste du som använder SITHS-kort uppdatera dina certifikat. Uppdaterar du inte ditt kort kommer du inte att kunna använda tjäns...
    Publicerad: 16 januari 2020

Inloggning för service- och teknikförvaltningens  entreprenörer

Beställning av konto till Procapita VoO & IFO för privata utförare

Välj "Kontoansökan" eller "Avslut av konto", i länken Beställ konto till Procapita VoO & IFO .  Du får en kvittens på att ärendet är mottaget och när kontot är skapat meddelas du via ett mail om vilka kontouppgifter som gäller.

Om du behöver skapa flera konton samtidigt använder du blanketten nedan Mall flera kontoansökan Procapita som bifogas i ärendet.

Beställ konto till Procapita VoO & IFOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inloggning via kommundator).
Mall flera kontoansökan ProcapitaExcel

SITHS-kort: För beställning av SITHS-kort, kontakta HSA-ansvarig via kommunens växel: 0142-850 00

Felanmälan av kommunala fastigheter

Felanmälan kommunala fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (via kommundator)

Kontakta Medborgarservice

Stadshusets reception
Telefon: 0142-859 95
medborgarservice@mjolby.se
Måndag - torsdag klockan 07.30 - 16.30
Fredag klockan 07.30 - 16.

Felanmälan akut, dygnet runt

Vatten, avlopp, gatubelysning, gator, mark, renhållning, kommunala fastigheter, telefon: 0142-107 07

It-support

Kontakta servicedesk
Telefon: 0142-36 60 00
servicedesk@mjolby.se
Måndag - torsdag klockan 07.30 - 16.30
Fredag klockan 07.30 - 16.

IT-servicedesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inloggning via kommundator).