Tal, språk och kommunikation

Tal- och språkgruppen är en del av elevhälsan som arbetar med tal, språk och kommunikation i grundskolan och grundsärskolan. I tal- och språkgruppen ingår specialpedagoger med inriktning tal, språk och kommunikation, talpedagog och logopeder.

Vårt uppdrag omfattar olika språkliga insatser i ett nära samarbete med skolorna som till exempel att:

  • Ge stöd och träning till elever med specifika språksvårigheter

  • Vara en del i skolans tvärprofessionella elevhälsoteam

  • Ge fortbildning, stöd och handledning till personal, elever och vårdnadshavare om språkutveckling och språklig sårbarhet i skolan

  • Samarbeta med pedagoger kring språklig tillgänglighet i undervisning och lärmiljöer

  • Vid behov kartlägga elevers tal, språk och kommunikation

  • Samverka med andra verksamheter och yrkeskategorier

  • Vid behov skicka remiss till Regionens logopedmottagning för fördjupad logopedisk utredning

Kontakt

Linnéa Cooke (Lagman, Väderstad, Normlösa, Västra Harg, Vifolka 7-9)

Telefon: 0142-855 06

linnea.cooke@mjolby.se


Åsa Hjertman (Klämmestorp, Vifolka F-6, Vasaskolan)
Telefon: 0142-853 42

asa.hjertman@mjolby.se


Johanna Röed (Egeby, Veta)
Telefon: 0142-857 67

johanna.roed@mjolby.se


Erika Svensson (Blåklint)
Telefon: 0142-853 29

erika.svensson@mjolby.se


Elin Bengtsson (Bjälbotull, Lindblad, Trojenborg)
Telefon: 0142-854 34

elin.bengtsson@mjolby.se


Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se