Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

Kungörelse om samråd

Anslaget: 28 juni 2019
Anslaget tas ned: 26 augusti 2019

Detaljplan för del av Skänninge 3:1 (Anstalten Skänninge)

Tillkännagivanden av protokoll

Utbildningsnämndens sammanträde 12 juni

Anslaget uppsatt 18 juni 2019
Anslaget tas ned 10 juli 2019

Läs det justerade protokollet från utbildningsnämndenPDF

Kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni

Anslaget uppsatt 18 juni 2019
Anslaget tas ned 10 juli 2019

Läs det justerade protokollet från kommunfullmäktigePDF

Byggnads- och räddningsnämndens sammanträde 12 juni

Anslaget uppsatt 18 juni 2019
Anslaget tas ned 11 juli 2019

Läs det justerade protokollet från byggnads- och räddningsnämndenPDF

Äldre protokoll och föredragningslistor

Läs äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.