Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

 • Kungörelse Samråd och utställning Avfallsplan


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 31 december 2021Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan.
  Avfallsplanen är en del av den kommunala renhållningsordningen i enighet med 41§ 15 kapitlet miljöbalken. Samråds- och utställningshandlingarna kommer att finnas på Mjölby kommuns hemsida från och med den 22 november 2021. Den föreslagna avfallsplanen gäller åren 2022-2031. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som syftar till att avfallet som Mjölby kommun ansvarar för ska hanteras enligt EU:s prioritetsordning. Synpunkter på den föreslagna avfallsplanen lämnas via en e-tjänst som finns tillgänglig från och med den 22 november 2021. Svar ska vara inlämnade i e-tjänsten senast den 31 december 2021.
  Länk till avfallsplanenSynpunktsinlämning avfallsplan - Mjölby kommun (mjolby.se) Länk till annan webbplats.
 • Kungörelse om samråd om detaljplan


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2021-11-20Byggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan i Skänninge för korsningen Idrottsvägen/Verkstadsvägen. Samrådet pågår till 19 november.Information om samrådet Pdf, 405 kB, öppnas i nytt fönster.Länk till planhandlingarna Öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivanden av protokoll

Äldre protokoll och föredragningslistor

Läs äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.