Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro.

KOMMUN & POLITIK

Rådgivande organ

I vår kommun finns fem råd, pensionärsrådet, rådet för delaktighet, näringslivsrådet, idrottsråd och kulturrådet. Råden är till för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och olika organisationer och andra offentliga aktörer. I råden ingår representanter för olika intresseorganisationer och kommunala tjänstemän.