Nyhetsblad till företag i Mjölby kommun

Det händer mycket i Mjölby kommun! Vi ger därför ut ett nyhetsblad till alla företag i Mjölby kommun några gånger om året.

Kontakt

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se