Nyheter från näringslivskontoret

Det händer mycket i Mjölby kommun! Vi skickar därför ut ett tryckt nyhetsblad till alla företag i Mjölby kommun några gånger om året. Ungefär en gång i månaden skickar vi också kortare nyheter med e-post till de företag som anmält sig till denna sändlista.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson

Telefon: 010-234 51 12

jonny.bertholdsson@mjolby.se


Senast publicerad