Betyg och behörighet

En gymnasieexamen ska motsvara ett program inom gymnasieskolan. Det kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Gymnasieexamen eller slutbetyg

Utbildningssystemet har ändrats en del genom åren. För att kunna söka till högskolan behövs grundläggande behörighet, och i en del fall även särskild behörighet (beroende på vilken utbildning du ska söka).

Grundläggande behörighet

Det finns olika vägar att uppnå grundläggande behörighet beroende på om du har ett slutbetyg som utfärdats innan eller efter 2010. För dig som behöver komplettera din grundläggande behörighet kan en studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att ta fram vilka kurser du behöver komplettera med för att nå grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

Många högskoleutbildningar kräver utöver grundläggande behörighet även att du har läst och har godkänt i vissa andra ämnen. Det kallas särskild behörighet. En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa du att planera dina studier så du får rätt behörighet för att söka den utbildning du är intresserad av.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg från gymnasiet (2 350 poäng) kommer att ersättas av gymnasieexamen (2 400 poäng). Om du har slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 kommer kraven att höjas.

Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg (2 350 poäng) utfärdas senast den 1 juli 2020. Om du har ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan kan du läsa färdigt till slutbetyg före den 1 juli 2020. Efter det krävs att du klarar kraven för gymnasieexamen för att uppnå grundläggande behörighet.

Det framgår av ditt examensbevis om det avser yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Komplettering av slutbetyg eller avgångsbetyg

Om du redan har ett slutbetyg eller avgångsbetyg från en 2- eller 3-årig gymnasieutbildning så gäller det för alltid. Du kan komplettera ditt slutbetyg eller avgångsbetyg med kurser som ger behörighet till högre studier, eller höjer ditt betyg.

Betyg från vuxenutbildningen

När du läst klart en kurs, så kan du begära ut ditt betyg genom att maila administrationen enligt nedan kontaktuppgift.  

Har du tappat bort slutbetyg?

Du som har gått gymnasiet i Mjölby kommun kan begära ut en betygskopia via e-tjänst.

Beställning av betygskopia, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Administration
Madeleine Schulz
Telefon: 010-234 53 45
madeleine.schulz@mjolby.se

Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 010-234 52 59

vagledningvux@mjolby.se

 

Besöksadress: Industrigatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Klicka för karta)
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby