Mjölby kommun i sociala medier

Sociala medier kombinerar teknologi och social interaktion. Användarna skapar innehållet. Kommunens regler och policydokument gäller naturligtvis även för sociala medier. Det vill säga; sociala medier får endast användas då man behöver det som stöd i sitt tjänsteutövande och då endast utifrån uppdraget.

Mjölby kommuns riktlinjer för webb och sociala medier

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

Senast publicerad