Välkommen till Vifolkaskolan 7-9

Vifolkaskolan 7-9, en modern byggnad i tegel.

Vifolkaskolan 7-9 ligger i Mantorp. Vi har cirka 300 elever fördelade på 12 klasser.

Så arbetar vi

På Vifolkaskolan 7-9 samlas alla elever i Mantorp efter att de gått ut 6:an.

Vi har höga förväntningar på alla elever och elevernas lärande är i fokus. Vi anser att alla elever har möjlighet att lära om de får rätt förutsättningar. Elevhälsan samverkar med den pedagogiska personalen för att utveckla skolans lärmiljöer genom att på organisationsnivå arbeta med stöd och stimulans i undervisningen, på gruppnivå med extra anpassningar och på individnivå med särskilt stöd.

Elev- och föräldrainflytande på Vifolkaskolan är formaliserat i mentorstid, elevråd och föräldraråd. Varje år genomförs utvecklingsarbete för att bibehålla tryggheten på skolan.

Vår studie- och yrkesvägledare arbetar aktivt med att ge ungdomar vägledning såväl genom personlig kontakt som genom inslag i den dagliga undervisningen, studiebesök, prao, gymnasiebesök och föreläsningar.

På skolan finns en fritidsgård som är öppen under dag- och kvällstid.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från personal kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, och skolan får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Schema, skola24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare på Vifolkaskolans högstadium kommunicerar viss information till elever och vårdnadshavare via klasshemsidor.

Klass 7Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 7Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 7Clänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 7Dlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 8Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 8Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 8Clänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 8Dlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 9Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 9Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 9Clänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klass 9Dlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rektor

Sara Andersson
Telefon: 0142-856 02

sara.g.andersson@mjolby.se


Sjukanmälan

Telefon: 0142-856 07

gunnar.hogberg@mjolby.se


Expedition

Peter Carlsson
Telefon: 0142-856 00

peter.carlsson@mjolby.se

vifolkaskolan@mjolby.se


Vaktmästarexpedition

Gunnar Högberg
Telefon: 0142-856 04

gunnar.hogberg@mjolby.se


Specialkost köket, sjukanmälan

Telefon: 0730-92 98 81


Adress: Box 46, Skolvägen 3, 595 58 Mantorp