Värmepumpar

Om du ska installera en värmepump för berg-, mark- eller ytvatten så ska det anmälas till miljökontoret senast 6 veckor innan installationen påbörjas.

Det är fastighetsägarens skyldighet att anmäla installation av värmepump för värmeutvinning ur berg, jord eller ytvatten. Anmälan sker genom att en anmälningsblankett skickas tillsammans med en kartskiss till miljökontoret. En avgift tas ut för behandlingen av anmälan. När du skickat in din anmälan bör du avvakta ett skriftligt beslut från miljönämnden innan arbetet påbörjas.

Att inrätta en berg- jord- eller sjövärmeanläggning utan anmälan är olagligt och en överträdelse kan medföra att du får betala en miljösanktionsavgift.

Svenska kyl- och värmepumpsförening har bra informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljönämndens kvalitetsdeklaration
Miljönämnden har en kvalitetsdeklaration för handläggningen av anmälningar av ytvatten-, jord- och bergvärme. I den kan du läsa vad du kan förvänta dig av miljökontoret samt vad vi förväntar oss av dig i samband med handläggningen.

Miljönämndens kvalitetsdeklaration - VärmeutvinningPDF

Blankett

Använd blanketten Anmälan - värmeutvinning ur mark eller vatten för att anmäla installation av värmepump för värmeutvinning ur berg, jord och ytvatten. OBS! Kom ihåg att bifoga en kartskiss med anmälan.

Anmälan - värmeutvinning ur mark eller vattenPDF