Faderskap

Om ni får barn utan att vara gifta alternativt ingått registrerat partnerskap, ska föräldraskapet bekräftas hos familjerätten i omsorgs- och socialförvaltningen.

När ert barn är fött, får familjerätten information från Skatteverket om att ni som är föräldrar, inte är gifta eller är registrerade partners med varandra. Ett brev skickas därefter till er där ni ombeds att ta kontakt för att boka in ett besök. Ofta räcker det med ett kort besök, där ni skriver under på att barnet är ert gemensamma. Är ni överens om gemensam vårdnad, så undertecknas även det vid besöket. 

Om ni vill fastställa faderskapet redan under graviditeten, måste ni själva kontakta familjerätten i omsorgs- och socialförvaltningen.

Om det finns oklarheter om faderskapet gör familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning, för att fastställa vem som är pappa till barnet. Mamman och den hon uppger som möjlig pappa till barnet, är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen, familjerätten

Gudrun Carlström

Telefon: 0142-854 73

Annika Sällberg
Telefon: 0142-854 35

social@mjolby.se