Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som det också kallas, är till för dig som har problem med försörjningen. Ekonomiskt bistånd beräknas i regel utifrån en från riksnorm som regeringen beslutar om varje år. Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på en individuell bedömning där många faktorer räknas in.

Grundläggande förutsättningar

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, måste du uppfylla vissa grundläggande förutsättningar som finns i lagen.

Du måste först själv ha försökt att lösa din situation, du ska till exempel ha ansökt om andra ersättningar som du kan tänkas ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande. Vilka de exakta grundläggande förutsättningarna är kommer din handläggare tala om för dig.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomisk bistånd kan göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats.

Provräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du vill ansöka om ekonomiskt stöd, behöver rådgivning eller information ska du kontakta en handläggare på Arbete och välfärd.

För dig som inte har en handläggare

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 14-15.
Telefon: 0142-850 00 (växel)

Efter kontakt med handläggare blir du inbokad för ett besök. Innan besöket får du informationsmaterial samt blanketter om ekonomiskt bistånd hemskickat med posten. Blanketterna tas med till mötet och handläggaren kan hjälpa dig om det finns svårigheter. 

Du som redan har en handläggare

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 14- 15.
Telefon: 0142-850 00 (växel)

Kontakt

Arbete och välfärd

Besöksadress Norrgården: Industrigatan 9, Mjölby

Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 10-12.
E-post: social@mjolby.se

Telefon: 0142-850 00