Naturguidebok

Att öka kunskapen om biologisk mångfald hos allmänheten är ett av naturvårdens viktigaste arbeten. Därför presenteras några av kommunens guldkorn i en naturguidebok. Med ett lättsamt språk, många färglada foton och detaljerade kartor tar guideboken med dig ut till några av kommunens riktiga "naturpärlor".

Från istid till nutid

Naturguiden är på drygt 100 sidor och berättar historien om Mjölby kommuns landskap från istid till nutid. Boken avslutas med att mer ingående presentera 25 fina och besöksvänliga naturområden. Här förklaras också  begrepp som allemansrätt, naturreservat och biologisk mångfald. Dessutom presenteras några specifika arter som finns i kommunen.

Naturguiden är numera gratis och finns att hämta i kommunens reception, turistinformationen i Skänninge och på miljökontoret i stadshusett i Mjölby.

Naturguiden Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturpärlor i Mjölby kommun, en detaljerad karta, Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Treasures of Nature in Mjölby Municipality Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturguiden uppdelad i mindre filer

Del 1 är en allmän beskrivning över kommunens geologi, historia och landskap samt information om allemansrätt, naturskydd och biologisk mångfald.

Del 2 är en guide till 25 områden "naturpärlor" i kommunen, där varje område presenteras med karta, foton och text. I del 2 finns också beskrivning på 11 olika arter, växt- eller djurgrupper som är specifika för kommunen.

Framsida, förord och innehållsförteckning Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 1-6

Del 1:

Kapitel 1 Geologi Pdf, 527 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 7-14

Kapitel 2 Från Svarthö till ängshö Pdf, 465 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 15-19

Kapitel 3 Vilda, vackra vatten Pdf, 433 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 20-24

Kapitel 4 Myllans och mulens marker Pdf, 661 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 25-27

Kapitel 5 Exklusiva ekar Pdf, 376 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 28-29

Kapitel 6 Skogens skatter Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 30-32

Kapitel 7 Mångfald i naturen Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 33-34

Kapitel 8 Skyddad natur Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 35-38

Kapitel 9 Fritt liv - friluftsliv! Pdf, 569 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 39-41

Del 2:

Kapitel 10

Naturpärlor i Mjölby kommun

Här kan du hitta till några av kommunens "smultronställen" och även läsa om några av områdenas specifika arter av växter, djur, lavar och mossor.

Du kan även ladda ned Naturpärlor i Mjölby kommun, en detaljerad karta Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.. Kartan visar var områdena nedan finns i kommunen.

Inför utflykten Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 42

Område 1-3 Pdf, 713 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 43-47

 • Tåkerns naturreservat
 • Väderstad hembygdsgård
 • Åsabackarnas naturreservat

Område 4-8 samt om flugblomster Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sid 48-56

 • Marstad ängar
 • Vattenverkstan
 • Hospitalsdammen
 • Lunds backe
 • Örbackens naturreservat
 • Flugblomster

Område 9-12 samt om luddvedel och forsärla Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sid 57-67

 • Stentorpsmyren
 • Skogssjöområdets naturreservat
 • Luddvedel
 • Kungshögarna
 • Svartån
 • Forsärla

Område 13-15 samt om läderbagge, fladdermöss och kungsfiskare Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sid 68-76

 • Solberga naturreservat
 • Läderbagge
 • Öjebro
 • Fladdermöss
 • Lillån
 • Kungsfiskare

Område 16-21 samt om tall och lavar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sid 77-88

 • Ekebergs slåtteräng
 • Västra Harg
 • Tall
 • Svaneholm
 • Bo
 • Aren
 • Lavar
 • Saxkärren

Område 22-25 samt om kattfot, tjäder, orre och vitmossa Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sid 89-99

 • Stämma naturreservat
 • Kattfot
 • Haddebo
 • Tjäder och orre
 • Vitgölen
 • Vitmossa
 • Ullebergsskogen

Kapitel 11 Lästips Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 100-101

Kapitel 12 Ordlista Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster.

Sid 102-108