Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Trafiksäkerhet

Vare sig du är fotgängare, cyklist eller bilförare har du en viktig roll i att göra trafikmiljön säker. Tänk på att hålla hastighet, ha bilbälte och köra nykter och utvilad. Mjölby kommun jobbar också med trafiksäkerhet, läs mer nedan.

Vägbula Foto: Mjölby kommun

Mjölbys, liksom hela Sveriges trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen - att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen innebär bland annat att trafikanter ska följa regler men om en olycka händer ska väg- och gatusystemet vara så säkert att konsekvenserna inte leder till död eller svåra skador.

Kommunen arbetar enligt ett trafiksäkerhetsprogram som visar vilka platser som är i störst behov och vilka åtgärder som gör störst nytta. Kommunen har också som mål att minska olyckor som berott på halka, att sänka hastigheterna och bygga fler säkra passager. Programmet är antaget av kommunstyrelsen,, se protokoll.

Läs mer om trafiksäkerhetsprogrammetPDF.

Kommunen gör regelbundet uppföljningar på hur trafiken utvecklas vad gäller bland annat trafikflöden och trafikolyckor.

Trafikbokslutet för 2016PDF

Mer information

Få fakta om trafiksäkerhet, mer information om Nollvisionen och en mängd annat läsvärt hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar


Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NTFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


DHRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverkets tillämpningsregler för enkelt avhjälpta hinderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se