Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Fysisk planering

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur bebyggelsen utvecklas i tätorterna och på landsbygden samt hur mark- och vattenområden i kommunen används. I menyn till vänster kan du läsa mer om pågående detaljplanering och om mer strategiska projekt för framtiden (översiktsplaner).

Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning av markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden. Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är.

Du är välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor, se kontaktuppgifter längst ned på sidan. 

Information om hur vi behandlar dina personuppgiftPDF

Gällande detaljplaner

Genom kommunens karttjänst kan du se vilken detaljplan som gäller för ett speciellt område.

Till kommunens karttjänst detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste 3 åren.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se


Planarkitekt

Anna Lennartsson
Telefon:

anna.lennartsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se