Näringslivet i kommunen

Det går mycket bra för näringslivet i Mjölby kommun – till och med så bra att kommunen utmärker sig genom att ha den högsta tillväxten i Östergötland 2019.
Därför fick kommunen priset Bästa Tillväxt, som delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Coronahjälpen håller medborgarna uppdaterade

Nu kan du dela med dig av information som rör din verksamhets insatser för att minska smittspridning när kunderna nyttjar dina tjänster eller köper dina produkter.

Coronahjälpen

En överblick

Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin. Här finns till exempel Toyota Material Handling Europe som driver en av världens största produktionsanläggningar för truckar i Mjölby. Företaget har cirka 3000 anställda i Mjölby. Väderstad AB, med nära 1000 anställda i den lilla orten Väderstad, är en ledande global leverantör av högeffektiva lantbruksmaskiner för sådd och jordbearbetning.

Handel är en annan stor näringsgren och det är kanske inte så konstigt då Mjölby fungerar som närmast större ort för flera av grannkommunerna. Därför har Mjölby sedan många år det högsta handelsindexet för dagligvaror i Östergötland. I Skänninge verkar Runsvengruppen som är moderbolag till varuhuskedjan ÖoB. Företaget har sitt centrallager till ÖoB i Skänninge och sysselsätter där 230 anställda. 

Maten har länge varit betydelsefull i vår kommun, delvis tack vare Östgötaslätten. Lantbruket är relativt sett en stor näringsgren. Här finns också en betydande livsmedelsindustri med flera större företag. Dessutom räknas Mjölby Gymnasium som en av de mest framgångsrika kockutbildarna i landet med många fina utmärkelser, bland annat guld i Kock-SM för gymnasieelever 2018.

Fantastisk infrastruktur

Mjölby kommun har ett utmärkt geografiskt läge och utomordentliga kommunikationer. E4, riksväg 32 och 50 samt järnvägen med södra stambanan som har anknytning vidare till Hallsberg, går igenom kommunen.

Pendeltågstrafik finns tillgänglig i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Härifrån reser du bekvämt till exempelvis Linköping, Norrköping eller Motala.

Internationella flygförbindelser finns tillgängliga i Linköping och Norrköping. I Norrköping finns också en av landets största och modernaste fullservicehamnar.

Mjölby är också en knutpunkt för flera nationella bredbandsnät.

Antal sysselsatta per bransch 2018

Bransch

Antal

Jordbruk, skogsbruk och fiske

473

Tillverkning och utvinning

3889

Energi och miljö

104

Byggverksamhet

745

Handel

1642

Transport

473

Hotell och restauranger

346

Information och kommunikation

248

Kreditinstitut och försäkringsbolag

57

Fastighetsverksamhet

139

Företagstjänster

816

Civila myndigheter och försvaret

525

Utbildning

1316

Vård och omsorg

1660

Personliga, kulturella tjänster m.m.

462

Okänd bransch

113

Totalt

13008

Företag

2018 fanns det drygt 2 600 företag i Mjölby kommun. 1550 företag drivs av enmansföretagare, det vill säga de har inga anställda. 650 företag har mellan 1-9 anställda medan drygt 70 företag har 10-49 anställda. Det finns två riktigt stora tillverkningsindustriföretag i kommunen. Det är Toyota Material Handling har drygt 2600 anställda i Mjölby och Väderstad-Verken med 750 anställda i Väderstad.

Information om starka branscher med exempel på företag i kommunen. Här finns en länk till näringslivsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du söka information om företag i kommunen sorterat efter bland annat bransch.

Största arbetsgivarna

De största arbetsgivarna i kommunen efter antal årsarbetare juni 2019

Toyota Material Handling: 3065
Mjölby kommun: 2200
Väderstad AB: 800
Runsven: 260
Kriminalvården: 200
ASM Foods: 160
Arriva Östgötapendeln: 120
City Gross: 80
Egce: 80
Fåddman: 80
Cenova: 70

Pendling

Arbetspendlingen över kommungränsen är omfattande för Mjölby kommun. År 2018 pendlade 5717 personer ut från Mjölby till arbete i annan kommun. 5308 personer pendlade in till arbete i Mjölby kommun. Sammanlagt rör sig drygt 11025 personer över kommungränsen varje dag i syfte att nå sitt arbete. Pendlingen har under flera år ökat i båda riktningarna.

7700 personer bor och arbetar i Mjölby kommun.

Annan statistik?

Söker du efter annan statistik är du välkommen att höra av dig till marknadsstrateg Åsa Elandersson.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se