Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Vatten och avlopp

Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Som fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare och användare av kommunens avloppsnät har du också ett ansvar. 

Ett reningsverk är inte byggt för att rena vad som helst. Många ämnen påverkar reningsverkets processer och leder till att vattnet inte renas som det ska.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare och användare av kommunens avloppsnät, har du ett ansvar. Ditt ansvar är att veta vad ditt avloppsvatten innehåller och att inte släppa ut ämnen i avloppet som inte reningsverket kan ta hand om. Reningsverket är inte skyldig att ta emot avloppsvatten som avviker från ett normalt hushållsspillvatten.

Samarbete

Mjölkulla reningsverk har haft problem med att klara utsläppskraven vilket i juni 2018 resulterade i ett vitesföreläggande på 30 miljoner kronor från länsstyrelsen. En stor anledning till reningsverkets problem beror på att gällande riktlinjer i många fall inte följs, och krafttag tas nu för att få bättre kontroll på inkommande avloppsvatten. Förhoppningen är ett gott samarbete mellan verksamhetsutövare, fastighetsägare och VA-huvudman, så att avloppsvattnet som kommer till Mjölkulla reningsverk kan renas och släppas tillbaka till naturen igen.

Kontakt

Vatten-, avlopps och avfallschef

Lars Edenhofver
Telefon: 0142-859 72

lars.edenhofer@mjolby.se

 

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se