Svenska för invandrare - Sfi

Utbildningen i svenska för invandrare ska ge elever grundläggande kunskaper i svenska språket. Elever får lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags- och arbetslivet.

Vem kan läsa Sfi?

Grundregeln är att en person som är bosatt i Sverige, och som saknar grundläggande kunskaper i svenska, har rätt att läsa Sfi från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 16 år. En plats på utbildningen ska erbjudas så snart som möjligt, men senast inom tre månader (om det inte finns särskilda skäl för att göra undantag).

Skolverket: Rätt, behörighet och antagning till sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurser

Kurser i svenska för invandrare, Sfi, finns på olika nivåer, kurs A till D. Vilken nivå en elev kan läsa beror på tidigare kunskaper. Det finns kurser anpassade för personer utan tidigare utbildning och som inte kan läsa och skriva sedan tidigare, och kurser på högre nivåer som passar personer med olika grad av tidigare utbildning. På Skolverkets webbsida finns mer information om kursplaner. De finns också översatt till andra språk.

Skolverket: Läroplan för vuxenutbildningen och kursplan sfi Länk till annan webbplats.

Anmälan till Sfi

För information och anmälan kontakta studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Efter Sfi

För dig som har klarat sfi finns kurser i svenska som andraspråk. Kurserna finns både på grundläggande nivå och gymnasienivå. Läs mer om kursutbudet på Mjölby vuxenutbildning på länken nedan.

Arrangörer och utbildningar

Ny i Östergötland

Webbplatsen Ny i Östergötland vänder sig till dig som är ny i Sverige och bor i Östergötland eller planerar att flytta hit. Här kan du bland annat läsa om den samhällsinformation i kursform som erbjuds. Det finns information på flera språk.

Ny i Östergötland, information om det svenska skolsystemet  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor

Johan Eriksson
Telefon: 010-234 5021

johan.eriksson@edu.mjolby.se

Administration

Madeleine Schulz
Telefon: 010-234 53 45
madeleine.schulz@mjolby.se

Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 010-234 52 59

vagledningvux@mjolby.se


Besöksadress: Industrigatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Klicka för karta)
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby