Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Modersmålsundervisning

Vem får undervisning i modersmål?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (exempelvis finska och romani chib) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Vi erbjuder modersmålsundervisning i föjande språk:

 • Arabiska
 • Uzbekiska
 • Ryska
 • Dari
 • Persiska
 • Syrianska
 • Tigrinja
 • Litauiska
 • Engelska
 • Portugisiska
 • Thailändska
 • Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Kirundi
 • Vietnamesiska

Hur anmäler jag önskemål om modersmålsundervisning? 

Anmälan till modersmålsundervisning görs på avsedd blankett som du hämtar i blankettarkivet.

Blankettarkivet

Om eleven går i grundskolan ska blanketten skickas till:

Tillförordnad integrationsenhetschef Malin Solid
Integrationsenheten, Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby
malin.solid@mjolby.se

Om eleven går i gymnasieskolan ska blanketten skickas till:

 

Rektor

Tor Ekström, Kungshögaskolan
tor.ekstrom@mjolby.se


Rektor

P-O Niemi, Dackeskolan
per-olof.niemi@mjolby.se


Rektor

Malin Limber, Dackeskolan
malin.limber@mjolby.se


Hur är undervisningen organiserad?

Modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie schema (oftast eftermiddagstid). Det ordnas ingen skolskjuts om undervisningen är förlagd på en annan skola än den skolan eleven tillhör. Betyg sätts av undervisande modersmålslärare.

Syfte med modersmålsundervisningen

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda sitt modersmål för sin språkutveckling och sitt lärande
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser i områden där modersmålet talas  utifrån jämförelser med svenska förhållanden

(UrLäroplan för grundskolan, Lgr 11)