Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Familj, barn, ungdom

Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med finns det flera verksamheter som du kan vända dig till. Du kan till exempel få hjälp med stödsamtal, familjebehandling, stöd i hemmet eller familjerådgivning.