Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Farligt och störande

Om vi ska kunna leva tillsammans i en god och säker miljö, krävs kunskap och att vi visar varandra hänsyn.

Här kan du läsa om vad som gäller i Mjölby kommun för allt från vedeldning till störande buller och oväsen.