Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Förskola och annan barnomsorg i Mjölby kommun

Alla vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till förskola för sitt barn när barnet fyllt ett år. Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för yngre syskon har rätt till plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka. Omsorg vid arbetslöshet eller föräldraledighet erbjuds inte på fritidhemmen. Barn kan även ha rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

I Mjölby kommun finns 22 förskolor och pedagogisk omsorg för barn 1-5 år. Skolbarnomsorg för barn 6-12 år finns på alla grundskolor. Tre enskilda förskolor finns i kommunen. Två av dem har egen kö och ansökan sker direkt till respektive förskola.

Karta över förskolor och skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider är mellan klockan 6 och klockan 18, variationer kan förekomma med hänsyn till barnens närvarotider.

Ni som vårdnadshavare rapporterar all frånvaro i systemet via appen Tieto Edu som finns att ladda ner där appar kan hämtas. Instruktioner finns i Frånvaroanmälan - vårdnadshavarePDF. För att bekräfta frånvaroanmälan används bankid.

Inskolning av barnet bestäms tillsammans med förskolans personal.

Olika typer av barnomsorg

Förskola

På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år.

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare, familjedaghem)

Här finns barn från 1 till 5 år Samma som ovan gäller, men här är verksamheten i dagbarnvårdarens privata hem.

Fritidshem

På varje grundskola finns fritidshem som tar emot barn i åldrarna 6-12 år, före och efter skolan och på lov. Barn som inte är inskrivna kan använda fritidsplatser enstaka dagar under lov och andra undervisningsfria dagar.

Allmän förskola

Barn mellan 3 och 5 år som inte har omsorgsbehov kan avgiftsfritt gå 15 timmar per vecka i allmän förskola. 15 timmar per vecka gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola pågår från 1 september till 31 maj, med juluppehåll.

Dygnet-runtomsorg

Dygnet-runtomsorg kan, under vissa förutsättningar, erbjudas för barn 1-12 år under obekväm arbetstid, det vill säg kvällar, nätter och helger när ordinarie förskolor och fritidshem är stängda. Om du behöver dygnet-runtomsorg är behovsprövad och särskild ansökan skall göras.

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Starta fristående verksamhet

Om du är intresserad av att starta fristående verksamhet (förskola, pedagogiskt omsorg eller öppen fritidsverksamhet) är du välkommen att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda, utbildnings@mjolby.se.

Mjölby kommun har antagit rutiner för all hantering av ansökningar för fristående verksamhet. Ansvarig handläggare är Kerstin Massawe, utbildningsstrateg.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.


Barnomsorgsadministratör för Mantorp, Väderstad, Skänninge, Västra Harg, Normlösa

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se


Barnomsorgsadministratör Mjölby tätort

Ingrid Joelsson

ingrid.joelsson@mjolby.se


Utbildningsstrateg

Kerstin Massawe

kerstin.massawe@mjolby.se