Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Fakta om näringslivet

Här frodas näringslivet. Bara under de senaste fem åren (2015-2020) har cirka 1 100 nya arbetstillfällen tillkommit i kommunen! Att arbeta för ett bra företagklimat är en viktig angelägenhet för kommunen samtidigt som ett blomstrande näringsliv skapar en dynamisk arbetsmarknad att bo och verka i.