Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Det byggs som aldrig förr i Mjölby kommun. Invånarantalet ökar kraftigt liksom antalet nya jobb. Och återigen har kommunen blivit rankad som länets tredje bästa kommun att bo i efter storstadskommunerna Linköpng och Norrköping. Här kan du ta del av både landsbygdens och stadens fördelar, du behöver inte välja. Välkommen hem!

 • Ombyggnation av det biologiska reningsteget vid Mjölkulla


  Under tisdag till torsdag vecka 25 kommer takelement till de nya tankarna att levereras och monteras vilket innebär extra tung trafik på Backgatan och en något högre bullernivå.

  Publicerad: 17 juni 2019
 • Nu måste vi spara på vattnet


  Under hösten 2018 och vintern 2019 kom det väldigt lite nederbörd, vilket har medfört att våra grundvattennivåer fortfarande är låga. Vi ser en risk i att förra årets stora torka upprepar sig så därfö...

  Publicerad: 17 maj 2019
 • Ombyggnation av det biologiska reningsteget


  Under vecka 13 och 14 kommer pålning att ske vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby. Pålning innebär buller och vi ber er ha överseende med de eventuella störningar som det kan ge upphov till.

  Publicerad: 15 mars 2019
 • Ombyggnation av det biologiska reningssteget vid Mjölkulla reningsverk


  Arbetet med att bygga om det biologiska reningssteget vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby pågår nu för fullt. Mellansedimenteringsbassängen är nästan helt tömd och rengöring pågår parallellt med rivnin...

  Publicerad: 1 mars 2019
 • Skogssjön i Mjölby ska få nya bryggor!


  De som finns idag har gjort sitt så nu är det dags att byta ut dem. De nya bryggorna ska vara på plats innan årets badsäsong är igång.

  Publicerad: 26 februari 2019
 • Nu bygger vi om det biologiska reningssteget vid Mjölkulla


  I slutet av februari påbörjas den första etappen av ombyggnationen av det biologiska reningsteget vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby. Inför ombygget ska de bassängdelar som ska byggas om tömmas och re...

  Publicerad: 15 februari 2019