Avfallshantering för företag

Den verksamhet som vill lämna avfall på Hulje återvinningscentral ska vara registrerad som kund och ha ett kundnummer. Vid registreringen får du ett företagskort så att ni kan väga in ert avfall.

Företagskortet

Företag som kontinueligt behöver lämna mindre mängder avfall kan skaffa ett företagskort. Företagskortet innebär att du kan lämna avfall utan att väga det, dock med vissa undantag som preciseras nedan. Vid invägningen anvisas ni av personalen var avfallet ska läggas. Fakturering sker sedan månadsvis via service- och teknikförvaltningen. Ni måste sortera avfallet noga. Väl sorterat avfall minskar i längden kostnaden för avfallslämnaren.

Detta gäller för ditt företagskort:

  • Avgiften för årskortet är 6 000 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras årsvis.
  • Årskortet gäller för fordon med maximal totalvikt på 3,5 ton. Överstigs denna vikt kan avfallet istället lämnas enligt vikttaxa.
  • Årskortet ska vara väl synligt i bilens framruta vid besök på återvinningscentralen. Saknas årskortet kan avfallet i stället lämnas enligt vikttaxan i avsnitt 3.
  • Med årskort får företag vid obegränsat antal tillfällen lämna upp till ungefär 2,5 kubikmeter avfall per tillfälle. (1 normal släpkärra.)
  • Årskortet gäller måndag till fredag mellan klockan 7 och klockan 16.
  • Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som finns på återvinningscentralen.
  • Företag med årskort kan lämna mindre mängder ris- och trädgårdsavfall vid de kommunala ristipparna. Även här gäller fordon med maximal totalvikt på 3,5 ton.
  • Företag får inte lämna farligt avfall till Mjölby kommun.
  • Årskortet gäller inte för impregnerat virke, gips, plast eller deponi och fyllnadsmassor. Mindre mängder av dessa material kan lämnas enligt vikttaxan i avsnitt 3.

 

Avfall som ej ingår i företagskortet ska vägas enligt taxa:

Deponi och fyllnadsmassor, t.ex. gips, isolering, betong, kakel, jord samt trädgårdsavfall och impregnerat virke.

Företag får inte lämna farligt avfall eller hushållsavfall

T.ex. färg, olja, kemikalier, asbest, färgpatroner till skrivare eller avfall från lunchrum. Farligt avfall lämnas till företag med tillstånd t.ex. Tekniska Verken i Linköping, Stena Recycling etc. Avfall från lunchrum ska hämtas av kommunens sopbilar. Saknar du abonnemang kontakta kundservice.

Ditt ansvar

Du som är företagare ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. Kommunen har monopol på att hämta hushållsavfall och avfall som liknar hushållsavfall. Inom företag kan det uppstå hushållsliknande avfall i personalmatsalar, restaurangavfall och vid all hantering av livsmedel. Om din verksamhet alstrar hushållsliknande avfall, måste du ha en soptunna för att vi ska hämta det.

Övrigt avfall ska du lämna på Hulje återvinningscentral, tänk på att du inte får lämna farligt avfall på Hulje.

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bland annat i miljöbalken och avfallsförordningen.

Föreskrifter för avfallshantering i Mjölby kommun

Taxa för avfallshantering (gällande från 2021)

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun

Öppettider för företagare

Företag är välkomna till oss på Hulje återvinningscentral
vardagar 07.00-16.00

Kontakt

Hulje återvinningscentral

Telefon: 010-234 53 87


Kundservice

Telefon: 010-234 52 33
Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se