Barn- och föräldragrupp

Vår barn- och föräldragrupp träffas en gång i veckan. Grupperna är uppdelade i två: den ena riktar sig till barn och den andra till vuxna. Träffarna pågår parallellt med samma tid och adress.

Om ditt barn har levt med en vuxen person som har missbrukat, bråkat, slagits, grälat eller haft psykisk ohälsa, kan både barnet och du som förälder behöva stöd.

På plats får barnet möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Du som vuxen erbjuds stöd i hur du kan stötta ditt barn och barnets känslor.

Kursstart: 26 september

Tid: klockan 15 - 16.30

Plats: Industrigatan 1

Har du frågor är du välkommen att kontakta familjeteamet.
Telefon: 010-234 62 00
E-post: familjeteamet@mjolby.se





Senast publicerad